CULTUURNATIONAAL

LOONKLOOF MAN EN VROUW WORDT ALLEEN MAAR GROTER

Vrouwen krijgen nog steeds minder betaald dan mannen. In tegenstelling tot een afnemende loonkloof, blijkt deze het afgelopen twee jaar alleen nog maar groter geworden te zijn. En nee, dat komt dus niet omdat vrouwen dat accepteren of door andere fabeltjes.

Landgraaf, 21 januari 2024, 16:36

Het verschil in beloning tussen man en vrouw, de zogeheten loonkloof, is alleen maar gegroeid in de afgelopen twee jaar, en wel van 5% naar maar liefst 7,4%, aldus het Nationaal Salarisonderzoek 2023. En dit komt niet voort uit het slechter of te weinig onderhandelen van vrouwen.

Aan het einde van hun carrière lopen vrouwen bruto gemiddeld 300.000 euro mis, of anders vermeld; ongeveer anderhalve maand bruto per jaar. Die anderhalve maand per jaar was voor het FNV aanleiding om vrouwen op te roepen om afgelopen half november hun mail symbolisch op ‘out of office’ te zetten, aangezien ze die anderhalve maand in dat jaar eigenlijk sowieso niet betaald krijgen.

Nu doen er nogal wat fabeltjes de ronde omtrent de reden waarom vrouwen minder betaald krijgen. Veelal met een ondertoontje alsof het aan de vrouwen zelf ligt. We zetten er enkele op een rijtje:

  • vrouwen zouden minder vaak vragen om een hoger salaris. Ze worden wel negatiever hebandelt dan mannen tijdens die onderhandelingen.
  • vrouwen werken minder uren en verdienen dus ook minder.
  • vrouwen zijn minder hoog opgeleid dan mannen.
  • veel vrouwen werken in sectoren die simpelweg slechte salarissen bieden. Nemen we bijvoorbeeld de zorg dan heeft het, veelal vrouwelijk, verplegende personeel een gewoonweg, voor dat werk, miserabel salaris. Terwijl de top, veelal door mannen bezet, ook top-salarissen hebben.

Veruit het overgrote deel van de vrouwen, 85%, is zich overigens terdege bewust van het bestaan van de ĺoonkloof. Meerr dan 60 % van hen geloofd dat dit gendergebaseerd is. Maar liefst 82% die het aangekaart hebben vonden dat de gesprekken hierover niet goed verlopen waren. Vrouwen werden weggewuifd, uitgelachen en in sommige gevallen volgde er simpelweg geen conractverlenging.

Dit riekt dan ook aan alle kanten naar loondiscriminatie, maar dat is dan weer lastig te bewijzen. Werkgevers weten dit soort discriminatie zo goed als altijd dusdanig te camoufleren dat de werknemer voortdurend de klos is. Hetgeen trouwens ook geldt voor leeftijdsdiscriminatie.

Hebt u dus klachten of vragen; laat dit weten aan vakbond FNV. Neem contact op via: www.fnv.nl

Please follow and like us:
Help-Desk