MIDDEN-OOSTEN

ISRAËL MOORD ER IN GAZA WEER OP LOS

Eerst krijgen de bewoners van een half dozijn gebieden rond Khan Younis de order om zich naar veiliger gelegen gebieden te begeven. Daar aangekomen, laten de verdrevenen weten, werden ze door hetzelfde Israëlisch leger welkom geheten met bombardementen.

Landgraaf, 3 december 2023, 17:03

“Israël moord er in Gaza weer op los”, is geen kop die lichtjes of zonder gedachtengang gekozen is. De strijd in Gaza (door velen van meet af aan als volstrekt ongelijke strijd beschouwd), maakt de gemoederen aan alle kanten los. Verhitte discussies over ‘welles genocide en geen genocide maar ‘zelfverdediging van een natie’.’ Valse verichtgeving over en weer’ is ook een dagelijks voorbij komende kop. En het moet gezegd, de laatste klopt veelvuldig. Het moet echter ook gezegd dat beide partijen, hun aanhang en de hun welgevallige pers daar volop aan meedoen. Dat is in alle oorlogen zo. Alleen de echt goed journalistiek werk afleverende media houdt zich verre van partijdigheid.

Momenteel is het echter zover gekomen dat zelfs de Verenigde Staten, normaliter toch een onwrikbaar supporter van Israël, het welletjes vindt en op een bijna onverhulde wijze in de Verenigde Naties haar afkeur over de hernieuwde aanvallen uitspreekt. Vooraleer de V.S. dermate ver gaat zal er toch echt wat gebeurd moeten zijn. We duiken in de berichtgeving van Reuters en de BBC, twee giganten uit de media wereld met een toch behoorlijk respectabele reputatie.

Vluchtelingen uit het zuiden van de Gazastrook laten weten dat ze eerst door het Israëísch leger naar veiliger gelegen gebieden gestuurd worden, om daar aangekomen door hetzelfde Israëlisch leger gebombardeerd te worden. Honderdduizenden vluchtelingen hebben in de stad Khan Younis hun toevlucht moeten zoeken in de afgelopen weken en ook aldaar gevonden. De stad wordt echter zonder pardon door de Israëlische luchtmacht gebombardeerd, met alle gevolgen van dien. Volgens een woordvoerder van de WHO (World Health Organisation) “Lijkt een van de ziekenhuizen in de stad op een scéne uit een horrorfilm. Honderde gewonde kinderen en ouderen wachten in het ziekenhuis op medische hulp.”

Binnen enkele uren na het verstrijken van het ultimatum stond de teller weer boven de honderd vermoorde Palestijnse burgers/vluchtelingen. Volgens een schatting van de Verenigde Naties zijn rond 1.8 miljoen mensen op de vlucht geslagen sinds de Israëlische bombardementen en dat is bijna 80% van de totale bevolking in de Gazastrook.

“De Verenigde Naties omschrijven een Gaza ziekenhuis als een oorlogsgebied tijdens de aanhoudende Israëlische aanvallen in het zuiden”, “US Vice President Kamala Harris zegt dat er al te veel Palestijnen zijn gedood, met een vernietigende hoeveelheid aan menselijk leed.”

Een Brits-Palestijnse bewoner van Gaza laat het volgende weten: “De mensen hebben meer dan 50 dagen de brutale Israëlische slachtingen moeten verdragen en de voorraden aan water, voedsel, stroom en sanitaire voorzieningen zijn nog maar minimaal en afval wordt zo goed als helemaal niet meer afgevoerd.”

James Elder, een medewerker van UNICEF laat uit het Nasser Medical Hospital weten: “It’s a warzone.” Vervolgend met: “… meerdere kinderen binnengekomen met hoofdletsel, verschrikkelijke brandwonden, schrapnel van ontploffingen van, vermoed ik, het laatste halfuur.”

De Israëlisch autotiteiten laten weten: “We doen er alles aan om de bugerbevolking zo veel mogelijk te beschermen.” ….

Fotografie: DLC

Afbeelding: Twitter

Bronnen: Reuters, BBC.

Please follow and like us:
Help-Desk