LOKAAL

TE WEINIG DRAAGVLAK: ZONNEWEIDE AKERWEG VAN DE BAAN

De locatie aan de Akerweg te Landgraaf is niet geschikt als zonneweide. Onvoldoende maatschappelijk draagvlak is de reden om het project aldaar door te zetten.

Lambert Rinkens, Landgraaf 23 februari 2021, 18:54

Initiatiefnemer Kronos Solar lichtte tijdens een drukbezochte bijeenkomst het plan toe om aan de Akerweg een zonneweide te realiseren. Uit de vele reacties bleek echter dat er voor deze locatie te weinig maatschappelijk draagvlak is bij de bewoners uit Landgraaf. En dat deed het plan de das om. Het college van burgemeester en wethouders nam het besluit om er geen medewerking aan te verlenen.

Eind 2020 diende Kronos Solar het verzoek in om aan de akerweg een zonneweide aan te leggen. De bedoeling was om een zonneweide aan te leggen van circa 10 hectare, een kleine 27.000 zonnepanelen zouden er plek gevonden hebben. Een van de voorwaarden is echter dat er draagvlak moet zijn bij de bewoners van Landgraaf, en dat was dus niet het geval.

De gemeenteraad en het college onderschrijven echter nog steeds dat er de noodzaak is om duurzame alternatieven te vinden voor grootschalige opwek van zonne-energie, ook in delen van het buitengebied.

Meedenkgroep

Om mee te denken over het plan van Kronos Solar hebben belanghebbenden en belangstellenden zich gemeld voor een meedenkgroep. Indien gewenst, wil de gemeente met hen én de deelnemers van de Meedenkgroep Duurzaam Landgraaf in gesprek gaan om helder te krijgen waar en op welke wijze zonneweides in het Landgraafse buitengebied wel maatschappelijk aanvaardbaar kunnen worden aangelegd.

Bron: gemeente Landgraaf

Afbeelding: facebook

Please follow and like us:
Help-Desk