LOKAAL

OMWONENDEN TANKSTATION HOVENSTRAAT STELLEN VRAGEN

Vragen en bedenkingen waren er al langer bij omwonenden van het tankstation aan de Hovenstraat. Nu stellen meerdere van hen echter hardop hun vragen hierover en in deze dan ook aan andere bewoners van hun wijk.

Lambert Rinkens, Landgraaf 2 februari 2019, 19:03. Aangepast: 4 februari 2019, 19:29

Sinds enkele dagen is het tankstation aan de Hovenstraat nu onbemand en onder andere voorzien van een nieuwe lichtreclame. En de lichtbundel die daar vanaf komt is geen kleine te noemen. Direct omwonenden kregen al een voorproefje van de metersgrote reclameverlichting die ook ’s nachts de slaapkamer binnen zal vallen. Maar dat is slechts een van de zaken waar zij mee in hun maag zitten. Zij maken zich zorgen, hebben er hun bedenkingen èn ideeën bij.

Rectificatie

Na eerder aangeleverde vragenlijst ontvangen te hebben, laten de bezorgde bewoners die de enquête houden weten enkele vragen aangepast c.q. gewijzigd te hebben.

De vragenlijst inclusief aanpassing/wijziging:

 • 1: Vindt u een tankstation in een woonkern bezwaarlijk?
 • 2: Het tankstation wordt onbemand, verhoogd dat uw gevoel van onveiligheid?
 • (3: Maakt u zich zorgen om gezondheidsrisico’s en teloorgang van de buurt door het tankstation?)
 • 4: (Denkt u dat de nabijheid van het tankstation invloed heeft op de waarde van uw huis?)
 • 5: (Bent u voor of tegen een onbemand tankstation?)
 • 6: (Heeft u nog op- en aanmerkingen of suggesties?)
 • Na rectificatie zijn de volgende vragen gewijzigd:
 • Vraag 3 werd aangepast en vervangen door: Maakt u zich zorgen om het aanzicht door de leegstand van de winkel en de wasstraat?
 • Vraag 4 werd vervangen door: Heeft u overlast van de nieuwe verlichting?
 • Vraag 5 werd vervangen door: Denkt u dat de nabijheid van het tankstation een negatieve invloed heeft op de waarde van uw huis?
 • Vraag 6 werd vervangen door: Vindt u het een probleem dat het tankstation nu onbemand is?
 • Vraag 7: Heeft u nog op- en aanmerkingen of suggesties?

De vragen zijn met ja of nee te beantwoorden. Omwonenden in de aan het tankstation grenzende straten zullen schriftelijk benaderd worden. Betrokkenen kunnen echter ook via email reageren, zo liet men weten. Dit kan door het volgende email adres over te nemen: enquetetankstation@gmail.com .

Verder laten de bezorgde omwonenden weten over tal van opties te beschikken om het betroffen terrein een andere en meer geschikte invulling te geven.

Natuurlijk zijn gemeente Landgraaf en Total ook betrokken partijen. Ook zij moeten in deze gehoord kunnen worden. Helaas zijn zij momenteel echter niet bereikbaar. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met hen opnemen zodat ook zij daartoe de gelegenheid zullen krijgen.


Please follow and like us:
Help-Desk