CULTUUREUROPANATIONAAL

VERBODEN KUNSTENAARS IN MUSEUM ARNHEM

De Duitse schilder Otto Griebel, de Tsjechische pianist, componist Erwin Schulhoff en Tristan Tsara uit Roemenië zijn slechts drie van de kunstenaars die in nazi-Duitsland als ‘entartet’ golden. De werken van deze ‘ontaarde’ kunstenaars konden, en zouden dus eigenlijk vernietigd moeten worden. Tot groot geluk van latere generaties gebeurde dit niet altijd.

Landgraaf, 27 maart 2024, 22:12

Door Lambert Rinkens

Duizenden werken en kunstenaars zijn dan inderdaad helaas ook het slachtoffer geworden van de nazi’s. De iets meer inteligente nazi’s namen de werken in beslag en hielden ze in het geniep achter slot en grendel in de wetenschap dat de werken goud waard waren. Velen zagen de bui hangen en namen op tijd de benen naar de V.S. of Groot Brittanië. Josef Albers, Johnny FriedländerArthur Kaufmann, Max Beckman of bijvoorbeeld László Moholy Nagy zijn slechts enkelen van hun. Sommige kunstenaars bleven echter hoe dan ook toch hun werk, en veelal ook hun verzet tegen het nazisme, voortzetten in Duitsland of later in de bezette gebieden.

Nemen we bijvoorbeeld het multi-talent Tristan Tzara, dichter, toneelschrijver, journalist, performancekunstenaar én ook nog eens een van de oprichters van het Dadaïsme, of Erwin Schulhoff; pianist en componist, of deze; de Duitse schilder Otto Griebel die als lid van de KPD (Kommunistische Partei Deutschland) wel heel prominent op de lijst stond om opgepakt te worden door de nazi’s. Het mag als een klein wonder gelden dat hij ondanks alle speurwerk van de Gestapo niet opgepakt werd en dus de oorlog overleefde.

Drie kunstenaars die voorbeeld staan voor een bak vol aan kunstzinnig talent. Drie kunstenaars waar het museum in Arnhem nu volkomen terecht aandachgt aan besteed onder de titel”Kunst in het derde rijk. De expositie duurt nog tot 14 april 2024. Het museum is te vinden aan de Utrechtse eg 87 te Arnhem. Meer informatie vindt u op: www.museumarnhem.nl

Please follow and like us:
Help-Desk