LOKAALNATIONAAL

NIEUWE AFDELING ‘SOCIALISTEN’ OPGERICHT

Op zondag 15 oktober is de Zuid-Limburgse afdeling opgericht van de politieke partij De Socialisten. Met andere woorden; een altenatief voor de linkse denker. Vraag is, waar staan De Socialisten, een partij die in oprichting is dan voor?

Landgraaf, 28 oktober 2023, 19:37

Voor menig politiek links denkende werd het de hoogste tijd dat er iets nieuws kwam. De oprichting van De Socialisten op 25 september 2022 tijdens een bijeenkomst in Utrecht was voor velen van hen een uitkomst. Deze bijeenkomst waaruit de partij in oprichting De Socialisten voortvloeide, werd voor een flink deel gevormd uit de socialistische jongerenorganisatie ROOD. Zij, en anderen die niet langer welkom waren bij de SP zetten de logische vervolg stap en besloten om een nieuw socialistisch initiatief te bieden. Uiteindelijk, net een jaartje verder, heeft dit geleid tot het oprichten van een afdeling in Zuid-Limburg.

De Socialisten is ontstaan groepen leden uit de SP zijn gezet omdat zij pleiten voor een principiële linkse koers en hervormingen in de partij. Naast partijlozen vonden ook leden die eerder hun SP-lidmaatschap hadden opgezegd uit onvrede met de politieke lijn een nieuw thuis binnen De Socialisten.

Opstartende afdeling

De opstartende afdeling viel eerst onder Eindhoven, maar gaat nu lokaal aan de slag en heeft oud-SP kaderlid Emil Jacobs gekozen tot voorzitter van een eerste bestuur. Op de startbijeenkomst van 15 oktober, stelden de aanwezige leden vast dat er een grote noodzaak en ruimte is om een nieuw toekomstperspectief te bieden aan de samenleving.

Emil Jacobs

Afdelings voorzitter Emil Jacobs: “Lokaal, nationaal en wereldwijd zijn er grote problemen waar mensen tegenaan lopen die in het fundament geween hebben dat we leven in een systeem dat draait om het maken van winst, van studieschulden, lage lonen en het vinden van betaalbare woningen, tot een klimaatcrisis en oorlogen in Oekraïne en Gaza waar velen van vluchten en waar we familie en geliefden hebben wonen. Wij maken ons sterk voor een solidaire, vreedzame en menselijke wereld in een duurzame relatie met de rest van de planeet. Hiervoor moeten we een eind maken aan het systeem van uitbuiting voor het gewin van enkelen, het kapitalisme, en opkomen voor een socialistische toekomst. Daar gaan we ons lokaal sterk voor maken.”

Tot slot valt er nog te melden dat De Socialisten samenwerking zoeken met individuen en organisaties die mee willen denken en mee willen werken aan een nieuw toekomstperspctief. Interesse of meer weten? Ga dan naar www.socialisten.org of meer aan de weet komen over jongeren organisatie ROOD, ga dan naar www.roodjongeren.nl

Bron en afbeelding: De Socialisten, De Socialisten Zuid-Limburg

Please follow and like us:
Help-Desk