THEMAWANDELING: ‘LANDGRAAF IN WORDING’

Landgraaf bestaat 40 jaar en dan vinden er vanzelfsprekend de nodige grotere en kleinere evenementen plaats. Een daarvan is de themawandeling ‘Landgraaf in wording’. Alvast enkele weetjes.

Landgraaf, 25 oktober 2022, 13:11

Op woensdag 23 november organiseert Service Gilde Landgraaf een wandeling met het thema ‘Landgraaf in wording”. Er zijn reeds verschillende evenementen gehouden om het 40-jarig bestaan van Landgraaf onder de aandacht te brengen en dit jubileum te vieren. In de themawandeling wordt het accent vooral gelegd op de tijd voor het bestaan van Landgraaf en wel de periode van 1976 tot 1982. De voormalige gemeentehuizen van Schaesberg en Ubach over Worms worden bezocht en de plek waar eerder het raadhuis van Nieuwenhagen stond. Over die voormalige gemeenten wordt door ervaringsdeskundigen vanuit verschillende gezichtspunten verteld hoe men toen de herindeling beleefde.

De start van de wandeling is om 09:00 uur bij het voormalige raadhuis van Schaesberg aan de Streeperstraat en is ongeveer 7 kilometer lang. De wandeling eindigt bij het voormalige gemeentehuis van Ubach over Worms aan de Hovenstraat. Indien u zelf voor het eventueel nodige vervoer kunt zorgen is dit natuurlijk prima. In het andere geval kunnen de gidsen u terug brengen naar het startpunt van de wandeling.

Tijdige aanmelding is gewenst, e-mail: gildelandgraaf@gmail.com, tel: dhr. P. Kusters 045-5312629. deelname is kostenloos en een eventuele vrije gave is welkom.

Bron: Service |Gilde Landgraaf

Afbeelding: Heemkundevereniging Landgraaf.

Please follow and like us:
Help-Desk