HEEMKUNDEVERENIGING OP WEG NAAR NORMAAL!?

De studiezaal is weer, beperkt, geopend en het Jaarboek 2021 is reeds verschenen. Ook Heemkundevereniging Landgraaf werd door corona getroffen maar opent nu weer voorzichtig haar deuren.

Landgraaf, 17 juli 2021, 18:10

Net als iedereen heeft corona ook de Heemkundevereniging Landgraaf gedurende de laatste 16 maanden behoorlijk parten gespeeld. Vanaf maart 2020 geen lezingen, geen ledenexcursie, geen Open Monumentendag, geen verenigingsavond, de studiezaal het grootste deel van de tijd gesloten of beperkt geopend.

Maar langzaam gloort er weer hoop aan de horizon. In 2021 nog geen lezingen en ledenexcursie maar Open Monumentendag, verenigingsavond, de Algemene ledenvergadering en de jaarlijkse filmavond staan (vooralsnog) vanaf september 2021 weer op de agenda.

Sinds 5 juni jongstleden is de studiezaal in het MFC An de Voeegelsjtang op zaterdag- en woensdagmiddag weer beperkt geopend. Begin juli werden de openingstijden op beide dagen met een halfuur uitgebreid. U bent nu op beide middagen welkom van 13:00 tot 16:00 uur. Om eenieder (gevaccineerd, niet gevaccineerd, getest of niet getest) de mogelijkheid te geven de studiezaal te bezoeken heeft de heemkundevereniging gemeend een aantal regels te handhaven: vooraf aanmelden, maximaal 9 personen, 1,50 meter afstand en het mondkapje daar waar de afstand niet gehandhaafd kan worden.

Door corona afgelopen november geen verenigingsavond en geen presentatie van het Jaarboek 2020. In beperkte kring heeft de heemkundevereniging dat onlangs ingehaald en in bijzijn van wethouder Alex Schiffelers het Jaarboek 2021! gepresenteerd.

Het jaarboek, met 9 uiteenlopende onderwerpen verdeeld over 192 bladzijden, is sinds begin juli bij de 4 bekende verkoopadressen (Funcken, Bruna, heemkundevereniging, kapsalon Smeets) in Landgraaf verkrijgbaar.

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram
Help-Desk