DE REACTIE VAN DE GEMEENTE EN TOTAL INZAKE TANKSTATION HOVENSTRAAT

Inmiddels zijn de reactie van gemeente Landgraaf en Total ook bekend. Tevens werd ook een gedeelte van de door omwonenden gehouden enquête gemeld.

Lambert Rinkens, Landgraaf 7 februari 2019, 18:30

Zoals eerder gemeld zijn gemeente en Total ook betrokkenen en horen ook zij hun reactie te kunnen geven.

Namens gemeente Landgraaf liet wethouder Marlies Dreissen door een woordvoerder weten dat de aangevraagde vergunning de realisatie van een voormalig bemand naar onbemand tankstation betreft. Tevens liet men weten graag bereid te zijn om met bezorgde omwonenden in gesprek te gaan hierover. Verder maakte men kenbaar dat de betreffende stukken ter inzage liggen en dat er vanaf bekendmaking zes weken lang de tijd is om bezwaren kenbaar te maken.

De meeste bekendmakingen, waaronder ook het betreffende tankstation gelegen in de Hovenstraat, kunnen via twee wegen ingezien worden: tijdens openingstijden van het Klant Contact Centrum in het Burgerhoes en via de website: http://www.zoek.officielebekendmakingen.nl

Reactie Total

Dhr Morrema, manager Retail Marketing & Communicatie liet schriftelijk weten: “Waren wij tot nu toe niet op de hoogte van de vragen die gesteld worden inzake Total station De Hoven in Landgraaf. De gedane aanpassingen zijn conform de aangevraagde vergunning uitgevoerd. Eventuele vragen van de omwonenden beantwoorden wij graag.”

Gedeelte enquête

Inmiddels is een gedeelte van de door de omwonende bewoners een gedeelte van de door hun gehouden enquête bekend. Van de in de directe omgeving wonende bevraagden gaven 12 aan dat het Total station wat hun betreft weg moet. Zij beantwoorden alle vragen met ja.

Fotografie: De Landgraaf Courant

Please follow and like us:
Help-Desk