HOE EFFECTIEF IS HET AFSLUITEN VAN EEN PARKEERPLAATS?

Een afgesloten parkeerplaats bij Sportpark Strijthagen. De reden was het overtreden van de afstandsregel, veelal door jongeren. En daarmee wil de burgemeester nu in contact komen. En hoe effectief is zo’n verbod?

Lambert Rinkens, Landgraaf 30 mei 2020, 19:00

Het lijkt overduidelijk, het zijn vooral groepjes jongeren die de afstandsregel aan hun laars lappen. En iedereen ziet gebeuren, enkele voorbeelden: op de markt in Waubach, bij het Ter Waerderveldje en tot voor kort op de parkeerplaats bij Sportpark Strijthagen. Laatstgenoemde is nu dus verboden voor mensen die er niets verloren hebben. Vraag is dan hoe effectief zo’n maatregel is? Hier stuur je ze weg of sluit je de bewuste plek af en enkele honderden meters verderop verzamelen zij zich weer. Of althans, vette kans dat dit zo gebeurd. Is dit echter ook werkelijk zo? En worden de overtreders beboet of komen zij er veelal met een waarschuwing vanaf?

Persvoorlichting Politie Limburg

We namen contact op met de persvoorlichting van Politie Limburg. Hoe zit het met de boetes? De persvoorlichting liet het volgende weten: “De aantallen hierover maken we later bekend, op dit moment hebben we die nog niet. We publiceren deze om de zoveel tijd. Verder is het bekeuren vaak afhankelijk van de situatie. Zijn er 4 mensen te dicht bij mekaar in plaats van 3, volstaat meestal een waarschuwing. Bovendien laat een waarschuwing ook het besef doordringen over wat de overtreding werkelijk inhoud. Bestaat de groep echter uit bijvoorbeeld 10 feestende personen die zich niet aan de regels houden, wordt er bekeurd. “

En hoe effectief is het afsluiten van een gebied of plek? Antwoord van de persvoorlichter: ” We weten ook dat mensen die we hier wegsturen ergens anders weer bij mekaar kunnen komen. Dit is echter niet altijd het geval. Er zijn ook gevallen bij ons bekend waar men zich de waarschuwingen wel degelijk ter harte neemt. Het kan beide kanten op gaan.”

Reactie gemeente Landgraaf

Hoe effectief is het afsluiten van de parkeerplaats, en verplaatst de problematiek zich nu?

Communicatieadviseur Edith Thijssen-Spauwen laat het volgende weten: ” Sinds woensdagavond vorige week (20 mei 2020) zijn de parkeerplaatsen en JOP bij Sportpark Strijthagen afgesloten. Uiteraard monitoren we de situatie en patrouilleren we bij dit parkeerterrein. Er zijn tot nu toe geen aanhoudingen verricht. Er wordt nauwlettend in de gaten gehouden of er geen andere plekken in Landgraaf ontstaan waar meerdere groepen bij elkaar komen en waarbij geen veilige afstand wordt gehouden.

We zien dat er op sommige plekken in Landgraaf kleinere groepjes jongeren staan. Dat mag ook als ze zich aan de regels houden. Maar dit is geen enkele vergelijking met de eerdere situatie bij Sportpark Strijthagen. Wij constateren desondanks dat er helaas locaties zijn waar omwonenden hiervan overlast ondervinden. we treffen voorbereidingen om de parkeerplaats bij Sportpark Strijthagen gefaseerd te openen.

Onze burgemeester probeert daarnaast in gesprek te komen met de jongeren. samen met ketenpartners als jongerenwerkers en wijkagenten wordt gekeken naar enerzijds de wens van de jongeren om samen te komen, en anderzijds hoe dit op een verantwoorde manier past binnen de maatregelen die nageleefd moeten worden. Dit zou de burgemeester ook graag met de jongeren zelf doen. Dit is ook in de lijn van premier Rutte die in zijn laatste persconferentie heeft aangegeven om in gesprek te gaan met de jongeren in onze samenleving.

Dat wat betreft de jongeren. Het zijn echter niet alleen jongeren. Nemen we bijvoorbeeld maar eens een kijkje bij de volwassenen. Die melden zich vorige week en masse op het strand van van Scheveningen. Als dat het voorbeeld moet zijn voor de jongeren, wat dan?

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram
Help-Desk