CORONA: AANPASSEN EN AANPASSEN BIJ KORAAL

Het is voor iedereen passen en meten in deze periode. Voor sommigen geldt dit echter meer dan voor anderen. We benaderden de Koraalgroep die zich richt op gehandicaotenzorg.

Lambert Rinkens, Landgraaf 27 mei 2017, 18:44

Het niet kunnen zien van je naasten, ze niet kunnen aanraken, hun niet de aandacht en liefde kunnen geven op de gebruikelijke manier, dat doet pijn. Heel veel pijn aan alle kanten. Gelukkig zijn de maatregelen nu versoepeld en kan er weer iets meer. Voor de cliënten van de Koraalgroep was het heel zwaar, net als voor hun naasten. En bovendien weegt het ook door bij de medewerkers van de instellingen.

Moeilijk tijd voor allen

Robin Schmitz, communicatieadviseur bij Koraal belicht het nader:” De maatregelen die we hebben moeten treffen om besmettingen van het coronavirus te voorkomen op onze locaties zijn lastig voor iedereen. Voor onze cliënten, voor hun ouders/verwnten en voor hun wettelijke vertegenwoordigers. En ook voor onze medewerkers. We zijn ons er terdege van bewust dat we hiermee een groot beroep hebben gedaan op het begrip en geduld van iedereen. De opbrengst is dat we de gezondheid van de cliënten in onze regio hebben kunnen beschermen.

Er zijn uiteenlopende maatregelen genomen om de gezondheid van onze cliënten te beschermen. Zo was het tussen 20 maart en 24 mei niet toegestaan om onze locatie te bezoeken. Ouders/verwanten konden in deze periode hun kinderen/familieleden bezoeken achter glas. daarnaast was het mogelijk om via beeldbellen in contact te blijven. Het consequent naleven van deze regeling heeft opgeleverd dat we de bezoekregeling met ingang van 25 mei hebben kunnen versoepelen. Cliënten kunnen nu dagelijks twee vaste bezoekers ontvangen.

Daarnaast zijn activiteiten op het gebied van dagbesteding en vrije tijd tijdelijk geannuleerd. In onze regio hebben we alternatieven gezocht voor deze activiteiten wat in de meeste gevallen heeft geresulteerd in alternatieve programma’s op de woon- en behandelgroepen zelf. Hieruit zijn ook hele mooie dingen ontstaan. Op dit moment werken we aan een spoorboekje om activiteiten op termijn te hervatten, uiteraard binnen de landelijke richtlijnen.”

Uiteraard is de versoepeling van de maatregelen zeer welkom voor iedereen. Daarbij blijven we de situatie wel nauwlettend in de gaten houden, zodat het risico op het moeten terugdraaien van de versoepeling klein is.”

Geen COVID-19?

Robin Schmitz: “In onze regio zijn er gelukkig tot op heden geen cliënten geweest die positief zijn getest op COVID-19. Wel zijn enkele van onze medewerkers in de afgelopen periode positief getest. Door duidelijke regels op te stellen, door goede voorlichting te geven en doordat al onze medewerkers de ingestelde maatregelen uiterst serieus hebben genomen, hebben we de verspreiding van het coronavirus binnen onze regio voorkomen.”

Een hele moeilijke en vooral pijnlijke periode dus. Tergend langzaam gaat het nu de goede kant op. De cliënten zijn er in deze regio zonder coronabesmettingen vanaf gekomen. En het is wellicht een schrale troost voor alle betrokkenen die hieronder te lijden hebben, en er ook keihard voor hebben moeten werken, maar uiteindelijk is dat de hoofdzaak.

Meer informatie over Koraal is te vinden op: http://www.koraal.nl

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram
Help-Desk