BUITENLANDSE DESKUNDIGEN: OOK NIET- PROFESSIONELE MASKERS HELPEN

Niet-professionele maskers beschermen niet tegen het krijgen van het virus. Echter, steeds meer deskundigen verschijnen in de buitenlandse media die ook het dragen van niet-professionele maskers aanraden.

Lambert Rinkens, Landgraaf 3 maart 2020, 21:05 Aangepast: 22:28

Steeds meer deskundigen in het buitenland adviseren het dragen van maskers. Let wel: het gaat hierbij wel om het dragen van niet-professionele maskers. Professionele maskers zijn namelijk op dit moment absoluut noodzakelijk in de zorg, bij brandweer en politie. Bovendien moet een ieder die een niet-professioneel masker draagt terdege beseffen dat het niet beschermt tegen het krijgen van het COVID-19 virus. Ook met een dergelijk masker dient men zo veel mogelijk thuis te blijven, afstand te houden, zorgvuldig zijn handen te wassen en niet met de vingers, mond, neus of ogen aan te raken. De ‘schijnbescherming’ is dus wel degelijk een factor om rekening mee te houden!

Echter, het dragen van de niet-professionele maskers draagt volgens menig deskundige wel degelijk bij aan de vertraging van de verspreiding van het COVID-19 virus. En het dragen van die maskers levert enorme voordelen op. Steeds vaker komen zij in beeld. Deskundigen die het wèl aanbevelen.

Enkele voorbeelden

Afgelopen nacht, 02.00 uur CET, werd aan Dr. Anthony Fauci (Trumps top adviseur in zake besmettelijke ziektes) de vraag gesteld of het dragen van zelfgemaakte maskers een goede zaak was. Dr. Fauci antwoorde met: ja. Met wederom de kanttekening zich ook aan de andere beschermende maatregelen te houden.

Het Duitse Robert Koch Insituut, een van de meest gerenommeerde instituten ter wereld in deze, laat weten dat men zich eerst en vooral aan de hierboven vermelde ‘normale’ beschermende maatregelen dient te houden. Het dragen van een niet-professioneel masker kan echter wel helpen voor mensen die het virus in zich dragen en daarmee naar buiten gaan.

Aangezien er echter duizenden mensen zijn die niet eens weten of zij het COVID-19 virus in zich dragen, lijkt het dus wel raadzaam om een masker te dragen. Wordt namelijk de verspreiding van het virus op deze manier vertraagd, levert dat absoluut voordelen op. Ziekenhuizen zouden dan, in een bepaalde mate, ontlast worden. En met het hoge aantal aan besmette patiënten dat er nu is, is ieder ziekenhuisbed dringend nodig. Bovendien, het virus kan dodelijk zijn en dan is iedere niet besmette burger simpelweg pure winst.

Het blad Science stelde directeur-generaal, George Gao, van het Chinese Center of Disease Contole and Prevention de vraag welke fout er gemaakt wordt door andere landen. Gao’s antwoord loog er niet om: “De grootste fout die door Amerika en Europese landen gemaakt wordt, is volgens mij, dat mensen er geen maskers dragen….” Maar hij wijst er ook op dat afstand houden de eerste vereiste is.

In de Duitse stad Essen is het stadsbestuur er inmiddels toe overgegaan om niet alleen het dragen van zelfgemaakte maskers te adviseren, maar heeft men zelfs een video gepubliceerd met de benodigde handleiding om het zelf te maken.

Tsjechië heeft zijn burgers inmiddels verplicht tot het dragen van maskers als zij de publieke ruimte betreden. In Oostenrijk is men sinds kort het dragen verplicht als men de supermarkt in wil.

Wereldwijd dragen dus steeds meer mensen maskers. Steeds meer landen volgen het Aziatische voorbeeld. Het Nederlandse straatbeeld laat echter het tegenovergestelde zien. Vraag lijkt dan ook hoelang Nederland nog vasthoudt aan het huidige beleid.

Nogmaals: probeer niet om professionele maskers te bemachtigen. Laat deze voor de mensen die ze het meest dringend nodig hebben! Verder: de factor schijnveiligheid is dus absoluut niet te onderschatten! Thuis blijven, afstand houden, veelvuldig en langdurig handen wassen met zeep en niet met je vingers aan mond, neus of ogen gaan, zijn van het grootste belang en een eerste vereiste. Het belang om verspreiding te vertragen door het dragen van maskers is volgens steeds meer buitenlandse deskundigen echter ook niet te onderschatten.

Bron: Ruhr24, Science

Afbeelding: De Landgraaf Courant

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram
Help-Desk