DRINKWATER IN TOEMST STEEDS MEER VERVUILD EN OOK DUURDER

Het drinkwater raakt steeds meer vervuild. De gebruiker zal er in de toekomst dus ook meer voor moeten betalen. Vraag is dan: wat doet de overheid in deze?

Lambert Rinkens, Landgraaf 15 maart 2020, 16:17

Drinkwater wordt steeds meer vervuild. Pesticiden, medicijnen en nu ook PFAS, maken het drinken ervan steeds risicovoller. PFAS, poly- en perfluoralkylstoffen, is een door de mens gemaakte stof en komt dus als zodanig ook niet in de natuur voor. Voorbeelden van PFAS zijn GenX, PFOA en PFOS. Deze stoffen worden in aardig wat producten gebruikt, bijvoorbeeld: smeermiddelen, pannen, kleding, cosmetica of textiel. Bovendien komen zij door uitstoot en zogenaamde ‘incidenten’ steeds meer voor in oppervlaktewater, bagger en bodem. En dus ook in ons drinkwater.

RIVM

Nu opent het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu met de volgende zin haar website:”RIVM De zorg voor morgen begint vandaag”.

Volgens de RIVM website is uit onderzoek gebleken dat men tot de conclusie kon komen, dat het steeds onder de gestelde normen was en dus dien ten gevolge veilig was. Dat is dan mooi. Maar blijft dit ook zo? Drinkwaterbedrijven hebben namelijk steeds meer moeite òm het water te zuiveren.

FTM

Volgens een artikel van FTM, Follow The Money, is er wel degelijk meer dan ‘iets’ aan de hand. “Drinkwaterbedrijven moeten steeds meer moeite doen om de kwaliteit van het drinkwater te waarborgen. Dat is tegen de Europese afspraken in, waarbij het de bedoeling is om het water zo schoon te houden dat er juist minder zuivering nodig is.”, valt er in het artikel van Mira Sijs bij FTM te lezen.

Verder is er voor de toekomst een stukken groter probleem in aantocht. PFAS-stoffen blijken namelijk zeer stabiel en heel moeilijk afbreekbaar te zijn. Dit betekend dat de drinkwaterbedrijven nieuwe technieken en stoffen moeten ontwikkelen en toepassen. Dat levert dan wederom weer nieuwe stoffen op die ook weer met nieuwe technieken gezuiverd moeten worden. Dit levert natuurlijk ook een verhoging van het kostenplaatje op en de lezer raad het al; deze verhoging wordt doorberekend aan de gebruiker van het drinkwater. De drinkwaterbedrijven willen dan ook dat PFAS helemaal niet meer worden toegepast, dit onder het motto: wat er niet ingaat, hoeft er ook niet uit.”

Provincie

In Zuid-Holland toonde de overheid, middels de Provincie, ook haar gezicht. Provincie en Chemours, een producent van GenX aldaar, werden in 2017 voor de rechter gedaagd door drinkwaterbedrijf Oasen. De provincie Zuid-Holland, verantwoordelijk voor het verlenen van de vergunningen aan Chemours, en het net genoemde bedrijf wonnen vreemd genoeg de rechtszaak. En dat terwijl er wel degelijk bewezen was dat Chemours verantwoordelijk was voor de vervuiling van grond en drinkwater in de omgeving. ‘Men bleef onder de gestelde normen’, lijkt hier wederom de toverformule. Dat deze toxische stoffen voor de komende generaties niet afbreekbaar en zich dus steeds verder opstapelend achterblijven, is blijkbaar van minder belang. Overigens, Minister van Infrastructuur en Waterstaat Nieuwenhuizen Wijbbenga verdedigde het lozen van GenX en PFOA door Chemours nog in een kamerbrief op 28 mei 2019.

Het hele artikel van Mira Sijs is te lezen op: http://www.ftm.nl

Bron: FTM, RIVM

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram
Help-Desk