EUROPESE REGERINGEN EN V.S. VERRADEN KOERDEN ÈN EIGEN VOLK

Laf, achterbaks, moorddadig, smerig, leugenachtig, verraad en geldgierig, slechts enkele begrippen die de regeringen van Europa en de V.S. typeren. Overdreven? De feiten op een rijtje zeggen van niet.

Lambert Rinkens, Landgraaf 12 oktober 2019, 20:47

Laten we beginnen met een uitspraak die de zeer ervaren Amerikaanse journalist I.F. “Izzy” Stone maakte over politici: “Alle politici zijn leugenaars, totdat het tegendeel bewezen is.“. En de voltallige Europese regeringen leveren in de afgelopen dagen simpelweg het bewijs dat de man absoluut gelijk had. Wat is het geval?

Het Turkse leger valt Noord-Syrië binnen en de Turkse president Erdogan laat weten via Twitter: “…. Wij zullen de Syrische territoriale integriteit beschermen en locale gemeenschappen bevrijden van terroristen…”. Let wel: de man valt met zijn leger Syrië binnen, bombardeert steden en dorpen met zijn luchtmacht, artillerie en tanks en verklaart tegelijkertijd dat hij de Syrische territoriale aanspraken zal beschermen. Dat doet hij dus middels een militaire inval en noemt deze dan ‘Operatie Lente Vrede”.

Erdogan en zijn leger verklaren dat zij dit doen om zodoende land voor de in Turkije verblijvende vluchtelingen te creëren èn ook om de Koerdische ‘terroristen’ te willen uitschakelen. Tevens zouden zij ISIS willen aanvallen. En dat laatste is dus de allergrootste leugen van het verhaal.

Slechts het begin….

Van Turkije is al jarenlang bekend èn bewezen dat zij ISIS niet alleen in bescherming nemen. Zij steunen ISIS ook al jarenlang. En daar zijn talloze bewijzen voor. een enkel heel recent voorbeeld. Nog geen maand geleden instaleerde Turkij 40 nieuwe grenswachters aan de Tuks-Syrische grens. En wat blijkt? Alle 40 waren en zijn ISIS strijders. En dat is slechts een van de talloze bewijzen.

Alle Europese geheime diensten hebben deze bewijzen. Alle Europese regeringsleiders hebben er weet van. Voor de duidelijkheid: zij hebben er met z’n allen al jarenlang weet van. Voor de goede orde enkele feiten op een rijtje.

  • Turkije is een NAVO bondgenoot
  • Turkije beschermt ISIS strijders en met medeweten van de Turkse geheime diensten kunnen deze onderduiken in Turkije
  • De NAVO vecht al jarenlang tegen exact diezelfde ISIS
  • Europa verkoopt al jarenlang voor miljarden Euro’s wapens aan Turkije (net dat land dat ISIS ondersteund…)
  • ISIS strijders kunnen moeiteloos Turkije in- en uit reizen
  • Europese regeringen en bedrijven drijven zonder ook maar ergens moeite mee te hebben economische handel met Turkije
  • De Koerden vechten nu al jarenlang tegen de ISIS terroristen. En dit ten koste van ruim 11.000 gesneuvelde Koerden.

Als we alleen al de laatste hierboven vernoemde regel nemen, wordt de zaak heel duidelijk. De Koerden hebben de klus mogen klaren tegen de ISIS terroristen en hebben daar een zeer zware prijs voor betaald. De Europese regeringen hebben het hierbij, al die tijd dat de Koerden hun mensen opofferden, meer dan ruimschoots laten afweten.

Slechts een kleine greep uit de grote hoop…..

Plicht van een regering

Momenteel hebben de Koerdische strijders een aantal van om en nabij 12.000 ISIS gevangen genomen en in provisorische gevangenissen ondergebracht. Feit is echter dat zij zich nu tegen de Turkse inval moeten verdedigen en geen manschappen genoeg hebben om die gevangenen te blijven bewaken. Het gevolg laat zich niet zo moeilijk raden. De ISIS terroristen zullen zich met behulp van Turkije heel eenvoudig onder het volk kunnen mengen.

En de lijst kan nog verder aangevuld worden…

Het ISIS terrorisme zal dus wereldwijd weer zijn kop opsteken. En dat met dank aan de Europese regeringen en de V.S. Op dit moment sputteren deze regeringen nog een klein beetje tegen bij de Turkse leider. Maar daar zal het dan ook, net als al die andere keren, hoogst waarschijnlijk bij blijven.

Feit is echter dat deze regeringen de plicht hebben om hun volk te beschermen. En dat doen zij dus al jaren niet. Na al de aanslagen die ISIS onder andere in Europa gepleegd heeft zou men toch verwachten dat Europa nu direct zwaarwegende stappen onderneemt tegen Erdogan en de zijnen. Maar verder dan wat geleuter en een massa leugens komen deze politici niet. De handel en wapendeals met Turkije wegen stukken zwaarder dan de plicht om het eigen volk te beschermen. Dat moge duidelijk zijn, vooral als men de hierboven vermelde opsomming aan feiten nog eens onder de loep neemt.

Het geleuter:”Wij zullen wellicht voorlopig onze wapenverkoop aan Turkije stopzetten…” “Wij zullen ons spoedig beraadslagen en Turkije duidelijk maken dat dit niet kan…”, “Binnenkort zullen wij en onze Europese collega’s bijeen komen om te zien welke acties wij in de toekomst kunnen ondernemen….”, “Dit zal in de toekomst sancties tot gevolg kunnen hebben…”. In de toekomst? Welke toekomst?

Welke toekomst gaan de ruim honderdduizend Syrische Koerden die inmiddels op de vlucht geslagen zijn dan tegemoet? Welke toekomst heeft het Koerdische volk dat ruim 11.000 van zijn kinderen heeft opgeofferd in de strijd tegen de ISIS terroristen? En welke toekomst hebben de Koerden die nu door de Europese regeringen lafhartig, achterbaks en meer dan smerig verraden worden?

Tot slot

En hoe zit het met de toekomst van het Europese volk dat opgezadeld zit met regeringen die hun eigen volk verraden en door nu niet te handelen de ISIS terroristen weer de vrije hand geven?

Is de laatste vraag overdreven? Nee, in het geheel niet. Nogmaals: Europese politici en geheime diensten weten al jarenlang dat Turkije ISIS terroristen steunt en beschermt. De aanslagen in Brussel, Parijs, Berlijn, Nice en elders nemen zij gewoonweg (met alle dodelijke en gewonde slachtoffers) op de koop toe. En nu verraden zij wederom de Koerden èn hun eigen volk.

I.F.”Izzy” Stone zei het al: “Alle politici zijn leugenaars, totdat het tegendeel bewezen is.” Echter, hij vermelde alleen het woord ‘leugenaars’. Maar bij ‘leugenaars’ alleen blijft het dus niet…………

Bron: InsurgeIntelligence , The Guardian

Fotografie: ReutersPlease follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram
Help-Desk