GEMEENTE EN PROVINCIE LEGGEN AFSPRAKEN RANDWEG VAST

Op dinsdag 16 april hebben gemeente Landgraaf en provincie Limburg de gemaakte afspraken omtrent de Randweg vastgelegd.

Lambert Rinkens, Landgraaf 18 april 2019, 19:18

Wethouder Freed Janssen en gedeputeerde Erik Geurts hebben op jongstleden 16 april de overeenkomst ondertekend met daarin de basisafspraken over de samenwerking tussen de Provincie Limburg en de gemeente bij het realiseren van de nieuwe verbindingsweg (de Randweg Abdissenbosch) tussen de N300 en de B221n.

In deze afspraken staat onder andere dat de randweg een provinciale weg wordt en de provincie verantwoordelijk is voor de planvorming en de realisatie van de weg. Vanwege de grote wederzijdse belangen is het wenselijk om de afspraken te maken over de samenwerking.

In het verleden was er nog de nodige keren sprake van dat dit project geschrapt zou worden vanwege de te hoge kosten. De hoop is dat de nieuwe Randweg een flink stuk van de verkeersdrukte door de woonkernen zal wegnemen.

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram
Help-Desk