REIZEN VAN EDO NAAR TOKIO – A JOURNEY FROM EDO TO TOKYO

Zo maar een foto genomen in Tokio? Nee, de foto toont Edo in Tokio. Een begraafplaats van samoerai middenin Tokio uit de tijd dat Tokio nog Edo heette. De tijd dat Ino Tadataka naar Edo verhuisde.

Just a photograph taken in Tokio? No, the picture shows Edo inside Tokyo. A cemetary of samurai out of the time Tokyo still was called Edo. The era that Ino Tadataka moved to the city called Edo.

Lambert Rinkens, Landgraaf 21 maart 2019, 21:12

We schrijven het jaar 1794-1795 als Ino Tadataka van Sawara verhuisd naar Edo. Ino Tadataka heeft zijn fortuin gemaakt met het produceren en verkopen van sakè. Nu verhuisd hij naar de geheime hoofdstad van het land. Als hij verder wil komen zal hij naar het centrum van de macht moeten gaan. Zo kort mogelijk bij de shogun.

Officieel is Kyoto hoofdstad van het keizerrijk maar dat is officieel. De keizer woont dan weliswaar in Kyoto en is ook inderdaad de heerser van het land. Maar dat is de officiële versie. De ware macht ligt niet bij de keizer maar bij de shogun.

It is the year 1794-1795 when Ino Tadataka leaves Sawara and moves to the city of Edo. Ino Tadataka made his fortune in producing and selling sakè. Now he starts a new life in the secret captital of Japan, Edo. Officialy Kyoto is the capital of Japan. Kyoto is the city where the emperor lives and he indeed is the ruler of the country. But, that is the official version of the story, in fact the shogun is mater of the country. The shogun controls it all

Toyotomi Hideyoshi

Toyotomi Hideyoshi was een daimyõ (krijgsheer) die leefde van 1537 tot 1598. Toyotomi Hideyoshi was echter geen gewone krijgsheer. Hij geldt als een van de stichters van wat nu Japan is. Hij beëindigde de Sengoku periode. Een periode waarin zo ongeveer het hele land in een permanente staat van burgeroorlog leefde. De krijgsheren lagen continu met elkaar overhoop met alle gevolgen van dien.Hideyoshi maakte daar een einde aan.

Toyotomi Hideyoshi was a daimyo (warlord) living from 1537 to 1589. However Toyotomi wasn’t a ‘usual’ daimyo. He now is seen as one of the founders of todays Japan. He put an end to the Sengoku period. The Sengoku period being a period in which the entire country seemed to be in a permanent state of war. The daimyo’ s constantly having war with eachother. Toyotomi Hideyoshi ending this by defeating almost all of them.

Weliswaar een bloedig einde maar toch was er vanaf dat moment zoiets als ‘orde’. Hideyoshi had echter een probleem. Hij was niet van adel en de keizer vertikte het dan ook om hem tot shogun te benoemen. Via allerlei constructies moest de zoon van Hideyoshi dat wel kunnen worden. Toen Hideyoshi op sterven lag liet hij zijn meest getrouwe krijgsheer Tokugawa Ieyasu zweren om het leven van zijn zoon en opvolger Hideyori te beschermen. Tokugawa Ieyasu legde de eed af.

Toyotomi Hideyoshi put a, bloody, end to this period meaning some kind of peace came to the country. However Hideyoshi having a problem. Although he became the most powerful daimyo of the country the emperor refused to promote him into shogun for he wasn’n a member of nobility. Hideyoshi however new that his son or grandson could become shogun and gain more influence by marriage. In his final days he made his most loyal daimyo, Tokugawa Ieyasu, promise he would protect his son, then being aged only 3 years of age.

Tokugawa Ieyasu

Hideyoshi voerde decennia lang de ene oorlog na de andere om het land onder controle te krijgen. Tokugawa Ieyasu was hem daarbij altijd een trouwe en vooral moedige dienaar gebleken. Als beloning hiervoor ontving Tokugawa Ieyasu enorme landerijen die om een vissersdorp in het oosten van Japan lagen. Het dorp heette Edo.

Hideyoshi fought war after war for decades to gain control of the country. Tokugawa Ieyasu being a loyal daimyo to him for all these years. His reward being a special present from Hideyoshi. Hideyoshi giving him a large amount of land and the small fisherman’s village called Edo. Back in those days offering a loyal Daimyo like Ieyasu a small villlage might have looked like an insult. But Ieyasu was an intelligent, couragous and cunning warrior. Most of all being a very patient warlord. Instead of being insulted Ieyasu started building his own castle in Edo and also starting to construct his own empire within Japan.

Destijds was een dergelijke beloning voor een daimyõ van het formaat van Tokugawa Ieyasu eigenlijk een belediging. Edo was èn geen stad èn lag een enorm eind uit de richting van Osaka en Kyoto. Maar Tokugawa Ieyasu was een geduldig, intelligent, moedig en vooral sluwe krijgsheer. Hij accepteerde zonder morren en liet in Edo zijn kasteel bouwen.

Tokugawa Ieyasu wilde exact dat wat Hideyoshi ook wilde, shogun worden. Hideyoshi was dood en diens zoon Hideyori nog veel te jong om als opvolger in aanmerking te komen. Tokugawa Ieyasu ging zorgvuldig en geduldig te werk. Langzaam maar zeker ruimde hij alle tegenstanders uit de weg. Allemaal behalve één. Hideyori groeide op in zijn kasteel te Osaka. Het kasteel was door zijn vader gebouwd en was een echte vesting. In feite was het kasteel voor die tijd zelfs een onneembare vesting.

SONY DSC

Tokugawa Ieyasu in fact wanted exactly the same Hideyoshi wanted: becoming the all powerful warlord of the country, becoming shogun. Hideyoshi died and his son Hideyori was far to young. Tokugawa started to become stronger and stronger, winning war after war and concurring all of Japan step by step. He finally succeeded in becoming the strongest and most powerful ofv all the daimyo’s. Only one obstacle remaining; Hodeyoshi’s son Hodeyori.

Hideyori kon rustig opgroeien. Tokugawa had zijn handen voorlopig vol aan de anderen. Echter toen Hideyori volwassen was geworden werd het voor Tokugawa Ieyasu hoog tijd om op te treden. Hij verzamelde zijn leger en rukte op naar Osaka, beschuldigde Hideyori compleet onterecht van verraad en verklaarde hem de oorlog.

Er was echter een probleem. Hideyori’s kasteel was een formidabele vesting die echt onneembaar was. Niet voor Ieyasu echter. Door middel van een list wist hij het kasteel binnen te dringen met zijn troepen. Een ware slachting was het gevolg. Hideyori bleef maar een keuze over. Hij pleegde sepukku, ook wel harrikiri genoemd. De rituele manier om zichzelf het leven te nemen om daarmee zijn eer te redden.

Hideyori grew up in Osaka at his fathers castle. The castle was build in exactly the way a powerful warlord needed it. Formidable and strong. In fact the castle was so strong it simply couldn’t be taken by force. However Tokugawa Ieyasu was an expert warrior, not only strong but also cunning. He came up with a plan. He offered Hideyori a truce which Hideyori accepted and by doing so made a very costly mistake. Tokugawa Ieyasu’s army stormed into the castle and the massacre started. Thousands were murdered. Hideyori last choice was to commit sepukku, thus saving his honor as a samurai. Tokugawa Ieyasu broke his promise but achieved his lifetime dream and goal. The emperor making him the most powerful man in all of Japan. Tokugawa Ieyasu became the first shogun.

Tokugawa Ieyasu had zijn belofte aan Hideyoshi gebroken. Er wordt gezegd daar hij daar zijn leven lang spijt van had. Of dat ook echt het geval was is allesbehalve zeker. Tokugawa Ieyasu heeft zijn hele leven niet op een kop meer of minder gekeken. In tegendeel. Zeker is echter een ding wel. De keizer benoemde hem tot shogun.

Tokugawa Ieyasu bleef in Edo wonen en verzamelde zijn daimyõ’s om zich heen. Edo begon steeds meer te groeien. Hij gaf opdracht om zijn kasteel èn Edo verder uit te bouwen. Edo groeide snel en bleef snel groeien onder zijn gezag.

Tokugawa Ieyasu stayed in Edo and made sure his Daimyo’s did exactly as he wished. Treason was a very common thing in those days and a shogun had to be a very carefil man. Tokugawa Ieyasu kept his Daimyo’s close most of the time. They had to life in Edo for a certain amount of time each year. The Daimyo’s, their family, their soldiers, their servants, all of them living in Edo. Edo became an increasingly important city in Japan.

Then Tokugawa Ieyasu gave order to enlarge the castle and the city.Edo kept growing in a fast way. Edo in fact became the secret capital of Japan. In the year 1868 Edo had over 1 million inhabitants, being one of the biggest city’s in the world.

Binnen enkele tientallen jaren groeide Edo onder zijn leiding uit tot de machtigste stad van Japan. Rond 1600 was Edo al lang geen vissersdorp meer. Onder gezag van de shogun’s groeide Edo uit tot een van de grootste steden ter wereld met rond 1 miljoen inwoners in het jaar 1868.Please follow and like us:
Help-Desk