BRUNSSUM GEEFT IMPULS VOOR DUURZAME ENERGIE

De gemeente Brunssum heeft afgelopen maandag als eerste gemeente in Parkstad Limburg een afwerkingskader vastgesteld voor het toetsen van grootschalige projecten op het gebied van wind- en zonne-energie.

Waar gaat het om?

Het gaat hierbij om een beleidsregel met de naam ‘PALET regionaal afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking’. Bij projecten voor het opwekken van windenergie of zonne-energie vindt de gemeente Brunssum het belangrijk dat de initiatiefnemers de inwoners uit de projectomgeving maximaal bij het project betrekken. Tevens laat men weten dat men van mening is dat maatschappelijke baten vanuit het project terug moeten vloeien naar de omgeving, èn dat een zorgvuldig plan wordt ingepast in de omgeving. Deze en andere zaken zijn nu geregeld in het afwegingskader.

Energie-neutraal in 2040

Met dit afwegingskader wil de gemeente Brunssum samen met de regio duidelijkheid creëren richting initiatiefnemers, bewoners en bedrijven over de randvoorwaarden in Parkstad als het gaat om grote projecten om duurzame energie op te wekken. hiermee wil men een lokale en regionale versnelling bereiken van projecten die ons helpen in 2040 energie-neutraal te zijn.

Sinds 2013 werken de Parkstadgemeenten samen aan de energietransitie: de omslag van een fossiele energiehuishouding naar een schone, betrouwbare en betaalbare energiehuishouding. met PALET ( Parkstad Limburg Energie Transitie) hebben de gemeenten kaderstellend beleid vastgesteld en gezamenlijk uitgesproken om als regio in 2040 energie-neutraal te zijn.

Dit betekent dat men in 2040 evenveel energie wil opwekken als dat men zelf verbruikt. Om dit te bereiken is, naast het besparen van energie oomk het opwekken van duurzame energie nodig.

Bron: gemeente Brunssum.

Afbeelding: Wikipedia


Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram
Help-Desk