JAPAN, CLICHÉS, INÔ TADATAKA, EEN IDEAAL EN EEN LANDKAART

Japan; host van de volgende Olympische Spelen, het enige land waar twee atoombommen de bevolking direct troffen. Japan is oud en nieuw, natuur en techniek, traditie en moderne. Tijd voor een nadere kennismaking.

JAPAN, CLICHÉS, INO TADATAKA, AN IDEAL AND A MAP

Japan; host of the upcoming Olympics, the only country whose population directly has been hit by two atomic bombs. Japan is old and new, nature and techinics, modern life in combination with tradition. Time for a closer look.

Lambert Rinkens, Landgraaf 12 maart 2019, 22:18

Inleiding / Introduction

Gisteren herdacht Japan de slachtoffers van de grote aardbeving en tsunami van 2011. Deze zomer is het land gastheer van het wereldkampioenschap rugby en volgend jaar van de Olympische Spelen. En dan is er ook nog eens de lange en bijzondere relatie die wij Nederlanders hebben met het land. Maar dat is eigenlijk allemaal niet van belang, alleen al het verhaal van Inô Tadataka is zo dermate bijzonder dat we vanzelf in alles wat Japan is, verwikkeld raken. Vandaag deel 1 in een serie die Japan korter bij de lezer zal brengen.

Yesterday Japan commemorated the victims of the great earthquake and tsunami of 2011. Next summer the country will host the world-championship rugby and and in 2012 it will host the Olympics. Even more, there is the longstanding relation with the Netherlands. But all of the just mentioned isn’t of the utmost importance. Just and only looking at the story of Ino Tadataka is such a stunning experience which makes you see and meet everything Japan is about and has to offer. Today we will start our journey into Japan.

Ino Tadataka is de perfecte introductie van het land van de ‘Rijzende zon’. Het land van rijst en sake, van shoguns en samoerai, van sumo worstelaars en tempels, van geisha’s en Yakuza. Het wemelt van de clichés betreffend Japan. Het zijn er zo veel dat we aan de hand van Inô Tadataka op reis gaan en de clichés of bevestigd of ontrafeld zien.

Ino Tadataka being the perfect introduction to the land ‘ Of the rising sun’ . The land of rice and sake, of shoguns and samurai, of sumo wrestling and tremple’s, of geisha’s and Yakuza. The cliches of Japan keep on mounting. But we don’t need cliches, all we have to do is follow Ino Tadataka and read the story of his life, visit and travel Japan on the hand of his story.

Ozeki & Sawara, Chiba Prefecture.

De levensloop van Inô Tadataka voldoet eigenlijk aan alle eisen die men stellen kan voor een spannende film of tv-serie. Een jongen die wees wordt, een wilde jeugd, verrassende wendingen, avonturen en drama.

Ino Tadataka’s life has all it takes to create a perfect exiting and historic movie. A boy becoming an , having a wild up growing, surprising turns and twists, adventures and drama. What more can you wish for?

We schrijven 11 februari 1745 in het kleine dorpje Ozeki midden aan het Kujûkuri strand als Inô ter wereld komt. Toen der tijd was Ozeki gelegen in de Kazusa provincie. Nu valt het onder de Chiba prefecture. En dan zitten we meteen in een van de grotere problemen voor de niet-Japanners: Wat is wat en vooral waar is wat? Japan is een enorm eilandenrijk. Menige Japanner heeft er tegenwoordig zelfs nog de grootste moeite mee. In èn voor de tijd van Ino Tadataka was dat heus niet anders. Wellicht was het verhaal zelfs stukken onduidelijker toen der tijd. Ino tadataka was de man die er verandering in bracht.

It’s February 11 in the year 1745 when Ino Tadataka is being born in the small village of Ozeki at the Kujukuri beach. Ozeki then being part of the Kazusa province, today’s Chiba prefecture. And this immidiatly offers one of the problems to not Japanese citizens.What’s what and what’s where then and now? Japan is an enormous country with thousands of islands and on top of that the current names of towns and provinces do often difer from the past. Even Japanese having difficulties in the past with it. Ino Tadataka offered a solution for a great deal to this problem.

Nu is dat makkelijk gezegd, maar om 150 of 200 jaar geleden een land daadwerkelijk in kaart te brengen was er wel degelijk meer voor nodig dan men nu denkt. Veel meer zelfs en vooral wat Japan betreft.

The task Ino Tadataka started on may seem easy today but it isn’t easy today and it wasn’t easy in the past. Ino Tadataka started to make a map of Japan 150 or 200 years ago. And back then this was an enormous and gigantic effort.

Inô Tadataka werd in Ozeki geboren. Een klein vissersdorpje aan de zuidkust van Japans ‘grote’ eiland Honshu. Daar groeide hij op met zijn eigen familienaam Sanjirou. Zijn moeder stierf toen hij zeven jaar oud was en daarna volgde een nogal tumultueuze jeugd. Dat was trouwens in die tijd in Japan niets bijzonders.

Ino Tadataka was born in a small fishermen village on the south-east coast of Japan’s biggest island Honshu. Growing up his family name being Sanjiro his mother died when he was seven years old. Becoming older he grew up in a japan that was a rough country even for youngsters.

Op zijn 17de werd hij geadopteerd door de rijke Inô familie in Sawara, ook in de Chiba Prefecture gelegen. Inô was blijkbaar een niet op zijn hoofd gevallen zakenman. Hij runde de zaak van de Inô familie meer dan succesvol. Het familiebedrijf was gespecialiseerd in verkoop van sake en rijstproducten. Inô deed het dermate goed dat hij op zijn 49ste met pensioen kon.

Reaching the age of 17 Ino was adopted by the wealthy Ino family of Sawara, also being in the Chiba Prefecture. Ino must have made quite an impression, running the Ino family business more than successfully in selling sake and rice products. The business being so well run he was capable of retiring aged 49.

Sawara

Dat de Inô familie haar zaak in Sawara had was allesbehalve toeval. Sawara was een behoorlijk invloedrijke regionale handelsplaats. De ‘stad’ beschikte destijds over een fiks aantal sake brouwerijen èn lag vlakbij de belangrijke Katori schrijn. Verder heeft de stad een kanaal en haven die de handel met Tokio veilig stelden.

The Ino family running its business in Sawara absolutely had a good reason. Swara being an important city in the prefecture. The city even back then had lots of connections with the city of Edo. Insuring business kept going as well as needed they even dug a canal to improve the harbor business. Furthermore the city had numerous sake brewery’s. And on top of that it also was very close to the Katori shrine.

Sawara is tegenwoordig een bezoekje meer dan waard. Een behoorlijk gedeelte van de stad is nog in haar oude staat voorhanden. En nee, het is geen toeristenval zoals menigeen zou kunnen vrezen. En ja, er zijn toeristen maar het is absoluut geen kermis à la Valkenburg of Zandvoort. Sawara geeft tegenwoordig nog steeds een prima indruk van hoe Tokio er voor het desastreuze bombardement van de Amerikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgezien moet hebben. Sawara heet dan ook niet voor niet ‘Klein Edo’. Edo of te wel Tokio was trouwens precies de plaats waar Inô na zijn pensionering naar toe trok.

Even today is well worth a visit. A large portion of the city is still offering the looks of the old Sawara. Some people might think Sawara became a tourist trap but in fact it didn’t. Sawara offering a real good impression of the Japan in the Edo era. Infact Sawara is called ‘ Little Edo’ toady, meaning ‘Little Tokyo’. Sawara offering a look on how Tokyo must have looked before the United States bombarded the city in 1945 murdering 100.000 civilians.

Edo – Tokyo

Inô Tadataka trok naar Edo en ging er ondanks zijn voor die tijd al hoge leeftijd als leerling van de bekende astronoom Takahashi Toshitoki aan de slag. Takahashi onderrichte hem in wiskunde, westerse astronomie en geografie. Inô Tadataka bleek een meer dan gemotiveerde leerling. Na vijf jaar studie kreeg hij in het jaar 1800 eindelijk toestemming van het Tokugawa shogunaat om het land in kaart te brengen. Leuk en aardig dat de shogun hem daartoe de vergunning verleende maar er zat een klein nadeel aan vast. De kosten voor het in kaart brengen mocht Inô zelf ophoesten.

Ino Tadataka left Sawara after retiring the family business and went to Edo. There he became the scholar of the famous astronomer Takahashi Toshitoki. He taught him astronomy, mathematics and geography. Ino must have been a fanatic student. After only five years the shogun of Tokugawa gave hiom permission to organize his first mission. Small problem the shogun left Ino Tadataka to take care of: Ino had to pay for all expenses himself.

En dat waren geen geringe kosten. Uiteindelijk was Inô Tadataka 17 jaar lang onderweg om de gehele kustlijn van Japan in kaart te brengen. Anders gezegd 3.736 dagen was hij onderweg en hij legde een kleine 34.913 kilometer af.

To be more specifick; Ino Tadataka actually travelled and worked for 17 years to get the job done. Travelling all over Japan all along its entire coast line. Put into numbers; 3.736 days or 34.913 kilometers of walking.

Te voet overigens. Dat ging trouwens ook niet anders. Te paard zou men denken maar dat functioneert in dit geval ook niet. Inô moest namelijk zijn passen tellen. Stuk voor stuk en dan bij mekaar optellen om de afstand te meten. Volgens de overlevering kwam hij op 70 centimeter per gemaakte pas.

Indeed walking. Ino Tadataka had to go on foot. Even going on horse back wasn’t possible. Ino had to measure the distance by counting his steps. To be exact each of his steps being 70 centimeters long. Drawing the map by counting each step.

Onderstaande foto toont een deel van dat wat men in het verleden in Japan als weg betitelde. Bedenkt men dan dat de luxe van deze ‘wegen’ lang niet eens overal aanwezig was, weet men wat het ‘in kaart brengen’ daadwerkelijk betekende rond 1800.

The picture down below showing you what the ‘road’ was looking like in Ino’s days/ Not exactly a highway. And to be more specific lots of times there even wasn’t a road on Ino’s trail along the coast.

Hij bracht eerst het noordelijke eiland Hokaido in kaart. Na deze eerste expeditie werd de shogun de waarde van Inô’s werk duidelijk. Russische schepen kwamen steeds vaker in Japanse wateren bij Hokaido en de strategische waarde en kracht van goede kaarten waren wel degelijk in het voordeel van de shogun. Dit besef zorgde ervoor dat Inô Tadataka bij zijn volgende expedities steeds meer steun en medewerking kreeg van officiële zijde.

First Ino went to the nortern island of Hokaido. After this expedition the shogun clearly recognized the advantages of having the acurate maps. takaRussian ships ever more accuring in Japans sea around Hokaido. The strategic value of good maps made the shogun starting to support Ino Tadataka evermore.

Zijn eerste expeditie startte hij op 11 juni 1800 samen met vijf medewerkers en deze vond hoofdzakelijk plaats op Hokaido. Passen tellen en astronomische waarnemingen. Men kwam tot noordoost Hokaido na 3244 kilometer. Die expeditie legde de basis. In de zomer van 1801 vertrok hij vanuit Tokio voor zijn tweede en veel ambitieuzere expeditie. Steeds meer steun viel hem ten deel. Uiteindelijk vertrok hij met 19 medewerkers bij zijn vijfde expeditie.

Ino’s first expedition starting on June 11, 1800. Ino was being accompenied by five staffmembers. Most of Ino’s work happening than on Hokaido. Counting his steps and combining it with his mathematical and astronomical knowledge to draw up his first map. This becoming the base of his next expeditions. In the summer of 1801 he left for his second expedition. His work evermore becoming bigger, longer and more and more ambitous. His fifth expedition he was moving along Japans coast with a staff of 19 men.

Bij zijn achtste expeditie legden hij en zijn team meer dan 13.000 kilometer af in 914 dagen. Inô Tadataka was inmiddels 70 jaar oud. Een meer dan respectabele leeftijd voor toen.

During expedition number eight he and his team travelled for more the 13.000 kilometers and 914 days. Ino being 70 years of age then. Decades older then average in those days.

Inô’s werk omvatte uiteindelijk een grote atlas die werd uitgegeven in het jaar 1821. De ‘Dai Nihon Enkai Yochi Zenzu’ (Kaarten van de Japanse kustlijn). Inô Tadataka heeft deze atlas zelf echter nooit gezien. Hij overleed enkele jaren eerder in 1818. Nu, een kleine 200 jaar later blijkt dat zijn kaarten en metingen ongelofelijk precies waren. Minimale verschillen in vergelijking tot dat wat er tegenwoordig met satelliet gemeten wordt.

Ino’s work finaly resulting in an atlas being piblished in the year of 1821. The ‘Dai Nihon Enkai Yochi Zezu’ (Maps of the Japanese coastline). Ino Tadataka himself never saw the atlas.He died a few years befor in th e year 1818. However. Now, about 200 years later, the absolute qaulity of Ino’s mesurementsis becoming clare. Satelite shows Ino’s counting and mathematics were highly acurate. An absolute astonishing achievement, on foot, counting steps and steps and steps for 17 years….

Bron: Inô Tadataka Musem, Wikipedia

Fotografie: De landgraaf Courant, Inô Tadataka Museum


Please follow and like us:
Help-Desk