EENZAAMHEID BIJ JONGEREN IN LANDGRAAF HET HOOGST IN ZUID-LIMBURG

Op woensdag 20 februari zal er een conferentie plaatsvinden met het thema: ‘Landgraaf één tegen eenzaamheid’. En met het oog op de aantallen en het daaraan verbonden persoonlijk leed is dat een goed initiatief. Een kijk op de zaak.

Lambert Rinkens, Landgraaf 31 januari 2019, 17:11

Eenzaamheid scoort, helaas, hoog in Landgraaf. Maar liefst 15.000 volwassenen in Landgraaf voelen zich wel eens eenzaam. En wat betreft eenzaamheid onder jongeren scoort Landgraaf hoger dan de rest van Zuid-Limburg. Veelal verwacht men eenzaamheid bij ouderen of alleenstaanden maar dat blijkt dus niet alleen bij die leeftijdscategorie het geval te zijn.

Een gesprek met dr. K .J. Hajema van de GGD leert het volgende: ” Eenzaamheid bij ouderen is inderdaad hoog maar dan hebben we het over de echt ouderen, de 85 plussers met name. Echter ook de leeftijdsgroep 40 – 45 jarigen scoort hoog. En dat is een groep waarvan heel veel mensen het niet verwachten. En bij de jongeren is het ook een grote groep.”

Opvallend hoog in Landgraaf

Dr. K. J. Hajkema: ” Wat vooral opvalt bij de cijfers betreffend Landgraaf is het hoge percentage jonge meisjes die zich eenzaam voelen. In de leeftijdscategorie 13- tot 16 jarigen is dat percentage maar liefst 10.1 %.”

En dat is inderdaad hoog. Zetten we daar bijvoorbeeld de cijfers van Heerlen of Brunssum tegenover blijken daar respectievelijk 6.5% en 4.3% genoemd te worden. Gemiddeld is dit percentage in Zuid-Limburg 5.9%. En dat is een behoorlijk verschil te noemen.

Verder valt op dat het echt hoge cijfers in zijn totaliteit betreft: met rond de 37.500 inwoners in Landgraaf zijn er dus alleen al 15.000 volwassenen die aangeven wel eens eenzaam te zijn. Daar moeten de jongeren nog eens bij opgeteld worden.

Dat zijn dus hoge cijfers die dan inderdaad ook om actie vragen. “Een goed initiatief van de gemeente om er mee aan de slag te gaan.”, zegt men hierover bij de GGD.

De conferentie

De conferentie zal plaatsvinden in de Pinkpopzaal van het Burgerhoes op woensdag 20 februari van 19.00 uur tot omstreeks 21.30 uur. Na de opening door wethouder Alex Schiffelers zullen er onder andere meerdere workshops gehouden worden. Deze workshops hebben de volgende thema’s:

  • Eenzame ouderen
  • Signaleren (achtergronden) eenzaamheid
  • Samenwerking en verbinding
  • Eenzame jongeren
  • Eenzaamheid mensen met een beperking
  • Mantelzorgers

U kunt zich inschrijven voor twee workshops en aangeven welke twee uw 1ste en 2de keus zijn. Men zal proberen om zo veel mogelijk rekening te houden met uw voorkeur…. Let wel: vol is vol. In verband met de organisatie vraagt men om zich wel tijdig aan te melden vóór vrijdag 15 februari. Dat kan telefonisch via: 14 045 of via de email op de website: http://www.landgraaf.nl

Bron: GGD

Met dank aan Dr. K.J. Hajema


Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram
Help-Desk