DE PROVINCIALE STATEN VERKIEZINGEN MET EERSTE KAMER ALS VERVOLG

Op 20 maart zullen de Provinciale Staten verkiezingen plaatsvinden. En die zijn voor meerdere redenen van belang. Een van de belangrijkste redenen ligt in het verlengde van de Provinciale staten: de Eerste Kamer.

Lambert Rinkens, Landgraaf 30 januari 2019, 18:48

In mei 2019 staan de Europese verkiezingen op de agenda maar vooraleer het zover is, mag de kiezer op 20 maart naar de stembus voor de Provinciale Staten verkiezingen. Er ondanks het gegeven dat deze verkiezingen niet de populariteit genieten van een Tweede Kamer verkiezing is deze verkiezing wel degelijk van belang. Van groot belang zelfs.

Buiten het feit dat ieder provinciebestuur nogal wat in de melk te brokkelen heeft bij haar gemeentes kiezen de Provinciale Statenleden ook de leden van de Eerste Kamer. En daar wordt iedere keer opnieuw de daadwerkelijke beslissing genomen of een nieuwe wet tegen gehouden wordt of niet. Helaas wordt aan dit punt eigenlijk te weinig aandacht geschonken. Er is dus bijvoorbeeld ook geen verkiezingscampagne voor de Eerste Kamer verkiezingen. En dat terwijl deze dus daadwerkelijk over heel wat macht beschikt.

In de huidige situatie betekent dit wat de verhoudingen betreft, strikt gezien, dat de verschillen niet groot zijn te noemen binnen de Eerste Kamer. De partijen die het kabinet vertegenwoordigen in de Eerste Kamer hebben geen echt grote meerderheid. Zetten we daar de redelijk laag te noemen opkomst van de kiezer tegenover kan er dus wel degelijk iets veranderen als die opkomst hoger, zo niet fors hoger, zou zijn.

Een ander aspect is de sterke opkomst van de ‘lokale partijen’ in de laatste jaren. Dat levert vaak genoeg een nogal vreemd aandoende spagaat op. Lokale partijen die uiteindelijk Eerste Kamerleden moeten aanwijzen die het laatste beslissende oordeel nemen betreffende wetsvoorstellen? Dat roept de nodige vragen op.

Wat Landgraaf betreft zijn er nogal wat kandidaten verkiesbaar tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Hoog tijd om deze mensen te benaderen met vragen die de kiezer een duidelijker beeld kunnen geven over hun zienswijze en keuzes betreffende Provincie, Eerste Kamer en Waterschap.

Binnenkort volgt dan ook het eerste van een serie interviews hierover. Eerste kandidaat in deze is Delano Lankhorst van GBBL.

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram
Help-Desk