EN DE RAADSVERGADERING KOMT ER WEER AAN

Donderdag 7 februari is het weer zover. De oordeelvormende raadsvergadering staat dan op de agenda. En waar gaat men het over hebben?

Vanaf 19.00 uur vindt in de raadszaal van het Burgerhoes de oordeelvormende raadsvergadering plaats. Vanaf 18.00 uur hebben de raadsleden de gelegenheid om mondeling vragen te stellen aan de leden van het college. En niet te vergeten: voor de burger is er ‘ het inspreekrecht’.

Op de agenda staan de volgende punten:

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling agenda
 • Inspreekrecht
 • Vaststelling besluitenlijst openbare oordeelvormende raad van 6 december
 • Lijst van toezeggingen 2019
 • Voorstel tot herziening van het peuterstelsel per 1 januari 2020
 • Onderzoek rekenkamercommissie inzake Landgraaf Buitenring
 • Onderzoek rekenkamercommissie inzake informatiebeveiliging
 • Voorstel intrekken besluit 18 juli 2000 waarin bijdrage cateringvoorziening gevraagd wordt aan raadsleden
 • Bouwverordening Landgraaf 2019
 • Zonnepanelenproject Parkstad -3’tranche gemeente Landgraaf
 • Zonnepanelenproject Parkstad – gemeente Landgraaf (3’tranche) verordening ten behoeve van het verstrekken consumentenkrediet
 • Definitieve verklaring van geen bedenkingen voor een zonnepark in Abdissenbosch
 • Sluiting

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram
Help-Desk