DE OLOÏDE WEL OF NIET? DE ANTWOORDEN VAN GROENLINKS LANDGRAAF

De Oloïde. De een zegt wel, de ander niet. Maar hoe denkt de Landgraafse politiek erover? Vandaag de antwoorden van GroenLinks Landgraaf op onze vragen.

Lambert Rinkens, Landgraaf 25 januari 2019, 19:52

Gezien het project Oloïde bij aardig wat mensen het een en ander losmaakt, is het meer dan interessant om te zien hoe de locale politieke partijen hierover denken. Vandaag de antwoorden van GroenLinks landgraaf. Fractievoorzitter Thomas Boijmans was zo vriendelijk om hieraan zijn medewerking te verlenen, waarvoor dank.

Vraag 1: “Een van jullie standpunten is deze: “… Wat GroenLinks betreft is links bestuur sociaal, met aandacht voor duurzaamheid maar ook met altijd gezonde financiën. Groen links zal altijd werken aan sluitende begrotingen. Wij zoeken oplossingen voor onze financiële uitdagingen in investeringen in een aantal domeinen waardoor onze uitgaven omlaag kunnen…” Mocht het Oloïde project zijn doorgang vinden zal dat een behoorlijke hap uit de kas zijn voor de gemeente Landgraaf. denken jullie dat het project deze investering waard is, vooral gezien de financiële risico’s die dit herbergt voor de toekomst?

Vraag 2: Is het niet veel raadzamer om de gelden die het Oloïde project zal opeisen te besteden aan duurzaamheid, milieu, of aan een van jullie andere speerpunten of deze gelden in reserve te houden. De weerstandsratio van de gemeente is al gedaald in de afgelopen tijd en daar zou dan nog eens het Oloïde project bovenop komen?

Thomas Boijmans: “Ten aanzien van vraag 1 & 2. Het is niet duidelijk wat het Oloïde project concreet moet kosten en opleveren en of het technisch mogelijk is en zo ja wat daar voor nodig is etc. Dat wordt allemaal onderzocht. Met onderzoek om te kijken of iets kan en wat het dan oplevert hebben wij niet zo veel moeite. Zoals het er nu uitziet komt er mogelijk een fors prijskaartje aan de Oloïde te hangen. We willen eerst eens afwachten wat nu concreet uit het onderzoek komt voor we een keuze maken maar met hoge bedragen zullen we logischerwijs moeite hebben. Met name gezien de financiële uitdagingen die de gemeente op de langere termijn met name in het sociale domein heeft.”

Vraag 3: Tot slot. Hoe denken jullie over het haalbaarheidsonderzoek? De kosten zijn inmiddels opgelopen naar een bedrag van ruim €700.000.

Thomas Boijmans: “Het haalbaarheidsonderzoek volgen wij met enige vraagtekens. We begrijpen dat de kosten flink de pan uit rijzen. Eind 2017 hebben we voor een een aantal IBA onderzoeken de beurs getrokken. Daar zat ook de Oloïde destijds bij, waarvoor 1 ton vanuit Landgraaf werd bijgedragen. GroenLinks Landgraaf is dan ook benieuwd naar het uiteindelijk resultaat en onderliggende verklaring voor de stijgende onderzoekskosten.

Nogmaals dank aan Thomas Boijmans, fractievoorzitter GroenLinks Landgraaf voor de verleende medewerking.


Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram
Help-Desk