DE OLOÏDE, VRAAG EN ANTWOORD AAN LIJST WIEL HEINRICHS – LWH

De Oloïde. Ja of nee? Vraag en antwoord aan de politieke partijen kunnen in ieder over hun zienswijze en standpunt uitsluitsel over het Oloïde project geven, mits zij daar voor kiezen natuurlijk.

Lambert Rinkens, Landgraaf 18 januari 2019, 18:00

Of men de Oloïde nu als ‘landmark’, als toekomstige toeristische trekpleister, als aanjager van de plaatselijke economie of als megalomaan geldverslindend project ziet of zelfs als combinatie van het genoemde. Het kan allemaal. Dat het een meer dan flinke investering is, is wel duidelijk. De politiek moet uiteindelijk een beslissing nemen over te ja of te nee. Dus richten we dan ook de vragen aan hen om inzicht te krijgen in hoe zij het project zien en hoe zij hier over het project gaan beslissen. Vandaag vraag en antwoord aan en van Lijst Wiel Heinrichs – LWH

Eerst en vooral dank aan LWH voor de door haar verleende medewerking.

De vragen:

Vraag 1: ” In uw partijprogramma valt te lezen: “LWH wil geen Oloïde, ruimteschip of andere onzin op de Wilhelminaberg. als daar iets op moet komen dan bijv. een “mijnschacht” als herinnering aan ons verleden.” Bent u als LWH nog steeds deze mening toegedaan?

Wiel Heinrichs: “Een belangrijk deel van ons LWH programma is opgenomen in het coalitieprogramma dat momenteel wordt uitgevoerd. Daar zijn we heel tevreden over. Andere onderdelen zijn niet, nog niet of ten dele opgenomen. Voor onze fractie geldt dat wij ook die teksten uit ons partijprogramma staan die niet zo duidelijk in het coalitieprogramma zijn opgenomen.

Met betrekking tot het project Oloïde geldt daarenboven dat wij bij herhaling hebben uitgesproken dat ons definitieve oordeel in de raadsvergadering wordt uitgesproken nadat alle relevante informatie waaronder alle financiële consequenties in de gemeenteraad bekend zijn. Aan de door u genoemde Leasure Lane (zie vraag 3*) hebben wij vol overtuiging onze medewerking gegeven. daarbij hebben we ook gepleit voor een in onze streek verankerde naam voor dit “Lint dat onze gemeenten verbindt”, bijvoorbeeld Bokkenrijders toer als herinnering aan deze toch beroemd/beruchte groepering(en0 uit ons eigen verleden. Wij staan volledig achter de uitgaven voor dit doel waar zowel eigen mensen als toeristen veel plezier van zullen hebben.”

Vraag 2: “Hoe denkt LWH over de besteding van dergelijke hoge kosten (mits het project zijn doorgang vindt) aan het Oloïde project. De tot nu toe geschatte kosten zouden inmiddels tussen de €12 – €18 miljoen liggen. Deze kosten zullen dan inderdaad niet uitsluitend door de gemeente Landgraaf gedragen moeten worden, maar dan nog. Zou LWH dit bedrag niet liever geïnvesteerd willen zien in een of meerdere van haar eigen speerpunten, die wellicht meer dringend zijn?

Vraag 3: “Tot slot. LWH geeft ten tijde van het opstellen van haar partijprogramma te kennen, dat de financiële positie van Landgraaf gezond, zelfs goed te noemen is. Nu is de financiële situatie wel enigszins anders te noemen momenteel (er is vrij recent al een greep uit de reserves gedaan). De gemeente Landgraaf zal daarenboven ook haar financiële bijdrage gaan leveren aan de Leasure Lane. Bent u van mening dat de door de gemeente Landgraaf nog te maken kosten voor het Oloïde project dan in de huidige situatie nog verantwoord zijn?

Wiel Heinrichs: “Voor wat betreft de financiële positie van Landgraaf : die is nog steeds goed en voldoet ruimschoots aan alle eisen die de oordelende instantie, de provincie Limburg, stelt. Het is waar dat betrekkelijk grote bedragen uit de reserves worden opgenomen maar even waar is dat die reserves er zijn en juist voor dat doel ook zijn gevormd. Daarbij komt dat ook in deze jaren structureel, elk jaar, een groot bedrag aan de algemene reserve wordt toegevoegd opdat die over enkele jaren, zeg 2022, weer een vergelijkbare omvang als eerder zal hebben.

Menig gemeentebestuur zou bij onze positie de vlag uitsteken en driewerf hosanna roepen bij het aanbreken van iedere werkdag. Waar elders is mogelijk 1] de lasten niet fors te verhogen, 2] te investeren in personeel en 3] ook nog geld te steken in vele projecten op sociaal , economisch en fysiek terrein?

Desondanks moeten wij voorzichtig blijven plannen, keuzes maken en ons steeds realiseren dat we werken met geld dat voor een groot deel door onze burgers is bijeen gebracht.

Laten we heel blij zijn dat we niet aan Heerlen zijn toegevoegd en onze eigen boontjes kunnen blijven doppen. Daar zijn we heel goed toe in staat.”

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram
Help-Desk