NAM NEGEERT URENLANG ALARM EN BENZEEN BLIJFT DUS UREN LEKKEN

“Urenlang kon het giftige aardgascondensaat blijven lekken. Alarmen gingen af en de NAM negeerde de alarmsystemen. Het hoog giftige spul kon urenlang het afwateringskanaal instromen en dat kanaal loopt dus óók door woonwijken.”, zo een bericht van EenVandaag

Lambert Rinkens, Landgraaf 12 december 2018, 17:47

In de nacht van 2 op 3 oktober ging het alarm af op de tankenplaats in Farmsum. En de nam ondernam drie uur land niets. Het negeerde zelfs de alarmsystemen. Zo’n 30.000 liter van het giftige en explosieve aardgascondensaat liepen het afwateringskanaal in. En dat afwateringskanaal loopt dus ook door de woonwijken. Omwonenden en hulpverleners kregen hoofdpijn, keelpijn, tranende ogen en misselijkheid.

EenVandaag en Follow The Money kregen documenten over de lekkage van een insider in handen. Daaruit bleek dat er hogere gehaltes van het gelekte en kankerverwekkende benzeen waren dan minister Wiebes aan de Kamer meegedeeld heeft.

Reactie ministerie EKZ

“Minister Wiebes heeft alle bekende gegevens over de lekkage bij Farmsum gedeeld met de Tweede Kamer. Voor de beantwoording van Kamervragen heeft het ministerie navraag gedaan bij de verantwoordelijke toezichthouder SoDM. SoDM heeft roond het incident bij Farmsum intensief contact gehad met de Veiligheidsregio (brandweer). Voor de Veiligheidsregio en SoDM staat de veiligheid van burgers tijdens en na het incident voorop. daarom heeft de veiligheidsregio (brandweer) metingen gedaan in de nabijgelegen woonwijk. SoDM heeft de resultaten van de metingen ontvangen van de veiligheidsregio. Deze resultaten zijn ook gedeeld met de Tweede Kamer. Uit de berichtgeving van EenVandaag maken wij op dat de gemeente Delfzijl zelf metingen zou hebben verricht vlakbij het tankenpark. SoDM en het Ministerie zijn niet op de hoogte dar de gemeente dat de gemeente opdracht heeft gegeven om metingen te verrichten. De resultaten van deze metingen  zijn dan ook niet bekend bij SoDM en ministerie. SoDM zal nu contact opnemen met de Brandweer en gemeente om nadere informatie hierover te krijgen.”

Het Openbaar ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de lekkages van aardgascondensaat op het NAM terrein. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SoDM) heeft de NAM onder verscherpt toezicht gesteld.

Reactie NAM

“Johan Atema, directeur van de NAM: “In de voortgangsbrief van de SoDM herken ik de stand van zaken over de getroffen veiligheidsmaatregelen zoals wij die ook in onze brief aan de SoDM hebben beschreven. Ik betreur daarbij, zoals eerder gezegd, dat wij niet eerder de oorzaak van de lekkage hebben kunnen achterhalen. Dit zorgde voor een te late communicatie naar de bewoners over het incident. daar heb ik eerder ook mijn excuses voor aangeboden. De NAM zal gevraagde zaken bij het SoDM aanleveren. Ook gaan we in gesprek met de direct betrokkenen en omwonenden zodra de onderzoeksresultaten voorhanden zijn.”

Het bedrijf SGS deed metingen in opdracht van de gemeente. Volgens de meetgegevens van SGS was er 10 dagen na de lekkage, op 13 oktober vlakbij het tankenpark een gehalte benzeen van 40ppm. Terwijl minister Wiebes een getal noemde van 20 ppm in de beantwoording van Kamervragen. PPM is part per miljoen, 1 per miljoen.

Kamerleden van Groen Links, SP en PvdA eisen nu opheldering over de vraag waarom de minister niet alle informatie met de Kamer deelt. Vraag is voor hun waarom de minister met andere cijfers komt dan de gemeente Delfzijl.

Bron: EenVandaag

Fotografie: De Vries Media

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram
Help-Desk