POSITIEF NIEUWS VOOR JONGEREN TE LANDGRAAF

Dat er lang niet altijd iedereen in de gemeenteraad voor een motie stemt is wel duidelijk. Als het dan wel gebeurd mag dat ook wel vermeld worden. In dit geval betreft het de jongeren in Landgraaf.

Lambert Rinkens, Landgraaf 14 november 2018, 18:07

Verleden week was er de raadsvergadering waarin de begroting behandeld werd. In zijn totaliteit gaat het dan om miljoenen. Maar niet alleen miljoenen. Er komen ook moties voorbij waar kleinere bedragen mee gemoeid zijn.

Maar ook daar wordt lang niet altijd eenstemmig positief op gereageerd. Ditmaal was er echter een voorstel van de CDA-jongeren dat wel bij iedereen in de smaak viel. Men wil de jongeren die zich positief opstellen én daar ook werk van maken in de toekomst een teken van waardering uitreiken. Een ander aspect is dat jongeren ook aardig wat aandacht ontvangen als zij negatief bezig zijn. Voor hen die wel een positieve instelling hebben mag diezelfde aandacht er dus ook zijn.

De waardering en beloning zou er dan moeten zijn voor hen die:

  • zich als mantelzorger of verenigingslid bijzonder inzetten
  • zich vrijwillig inzetten voor een ander
  • onderwerpen op een bijzondere manier bespreekbaar maken
  • een goed maatschappelijk initiatief hebben genomen

‘Jongerenlintje’

De beloning zou dan, zo het idee, in de vorm van een ‘Jongerenlintje’ kunnen plaatsvinden. Zodra echter het woord lintje valt weet men dat er daar verschillende meningen over zijn. De essentie van het CDA-Jongeren plan werd echter door iedereen als positief gezien. In plaats van een politieke discussie kwam er een polderoplossing: ‘… een lintje lijkt niet meer echt van deze tijd. Daarenboven is de vraag in welke mate dat vooral bij jongeren geldt. Een modernere verpakking zou wellicht bij de jeugd beter aankomen.’ Gezien er bij de CDA-fractie meer waarde gehecht werd aan de essentie van de motie dan aan het vasthouden aan het ‘Jongerenlintje’,  was de kogel snel door de kerk.

Overigens geldt onder andere: de leeftijd voor de in aanmerking komende jeugdgroep tot 21 jaar is, inwoners kunnen jongeren hiervoor voordragen, er een looptijd is van 3 jaar waarna een evaluatie plaats zal vinden, er jaarlijks een budget van €1000,- aan besteed kan worden, waardoor er met een klein budget (op gemeentelijk niveau gezien) een groot gebaar gemaakt kan worden.

Een positief gebaar volgens de gehele raad, die er dan ook gezamenlijk positief hun stem aan gaven. Op menig ander punt verliep het wel anders die avond.

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram