HALLOWEEN, MAAR WAT IS HET EIGENLIJK?

Halloween is al jaren en jaren een groot feest in de VS, maar neemt ook hier een steeds grotere vlucht. Scholen, theater en ook individuele burgers steken er steeds meer tijd en geld in. Maar wat is Halloween eigenlijk?

Lambert Rinkens, Landgraaf 24 oktober 2018,

Nog heel even en de kinderen kunnen terecht bij basisschool ’t Valder voor hun Halloweenfeest. In Theater Landgraaf gaat het in het weekend van start. Rijdend door Landgraaf verschijnen jaarlijks op een groeiend aantal plekken ook de Halloween versieringen. Wellicht leuk om er iets meer over te weten.

Eigenlijk gaan er nogal wat feestvierders behoorlijk vroeg van start. De enige datum waarop oorspronkelijk gefeest zou moeten worden is 31 oktober, de avond voor het Christelijke Allerheiligen. Dat is dan de officiële versie.

Wat we er over weten is onder andere dat het oorspronkelijk uit Schotland stamt. Om exacter te zijn, uit de 16de eeuw. De naam Halloween is dan een verbastering van All Hallows’ Even of de avond voor Allerheiligen. Maar ook dat is niet het complete verhaal.

De ware oorsprong

De ware oorsprong gaat veel verder terug in de geschiedenis. Het feestje is afkomstig uit de Keltische tijd. Daar heette het toen Samhain en was ieder jaar op 31 oktober de Keltische Oudejaarsviering. Enigszins vreemd? Niet helemaal. Begin november was het einde van de oogsttijd en meteen het begin van de winter. De oogst was binnen, het vee stond veilig op stal en met een verzekerde nabije toekomst was er dus reden voor een feest.

De Kelten geloofden ook dat de deur naar de ‘onderwereld’ dan op een kiertje stond en de zielen van de overledenen konden dan dus ook op bezoek komen. Dat was de reden dat er feestmalen werden gegeven.

Maar met de deur op een kiertje konden echter ook de demonen uit de onderwereld naar binnen. Dat was niet helemaal de bedoeling. Om deze demonen op afstand te houden doste men zich afschrikwekkend uit. Ziedaar, de verkleedpartij heeft een reden.

Trick or Treat

De herkomst van Trick or Treat is een stuk onduidelijker. Keltische jongens gingen van huis naar huis om hout voor vreugdevuren op te halen. Daar werd later door de gulle gevers ook voedsel aan toegevoegd. Dat zou een verklaring zijn. Een andere verklaring zou zijn dat er in Christelijke tijd door mensen koeken aan de jeugd werden gegeven. De kinderen én armen trokken groepsgewijs van deur naar deur om die koeken op te halen.

Toen zo’n 150 jaar geleden Ieren en Schotten massaal naar de VS verkasten namen zij Halloween mee en werd het ook in de VS een traditie. Nu lijkt Halloween via een behoorlijke omweg dan ook zijn weg naar ons gevonden te hebben.

Bron: Live Science

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram